Фирмата предлага цялостно решение за проектански и монтажни услуги, доставка до вратата, което значително улеснява клиентите, намалява сроковете и разходите за изпълнението. Също така извършва пуск и настройка, Сервиз, гаранционно и извънгаранционно поддържане на изградените системи. Предлаганите компоненти и материали за изграждане на инсталациите са създадени по най-съвременни технологии, които осигуряват висока ефективност.

  • Възможност

С всичко, от източника на топлина или студ, до краиния потребител, налично от един доставчик. Изграждането на ново или модернизиране на съществуващото локално отопление или охлаждане може значително да се опрости. Има по-малък шанс за несъвместимост на отделните компоненти и едно място за решаване на проблемите.

  • Оглед на място

„Екотех Системс“ ООД предлага на своите кленти услугата „оглед на място“. Наш специалист ще посети клиента и обекта и ще Ви предложи най – доброто решение за отопление или климатизация. След оглед на помещението/обекта ще Ви се предложи най-добрият вариант за монтаж, който да отговаря на Вашите изисквания, разбира се съобразено с технологията за инсталация. Точната консултация ще Ви осигури възможно най-добра работа на монтираното съоръжение, независимо от външните условия.

  • Доставка

„Екотех Системс“ ООД извършва доставка на съоръжения до всяка точка в България. Наши партньори са логистични компании, доказали се в сферата на куриерските услуги.

  • Монтаж

„ЕкоТех Системс“ ООД

разполага с проектанти, инжинери и монтажни групи от високо квалифицирани специалисти и монтажници, обезпечени с всички материално-технически средства , инструменти и транспорт, необходими за качествено и бързо изпълнение на гореописаните инсталации.
Фирмата разполага със собствени лекотоварни транспортни средства,офис, шоурум, складова база и товаро-разтоваръчна техника.
Обекти с голям обем строително-монтажни работи “ЕкоТех Системс” ООД изпълнява с допълнителни монтажни групи от партньорски инженерингови организации.

  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване

В качеството си на представители различни водещи марки, „Екотех Системс“ ООД  има всички права за извършване на сервизни дейности. За осигуряване на висококачествени ремонти работи, ние разполагаме с персонал, който ежегодно преминава обучения. Нашите сервизни техници имат на разположение   широк набор от специализирана литература и технически документация за всеки един от продуктите, който предлагаме. Следва се необходимата методика за диагностициране и остраняване на проблема във възможно най-кратки срокове. Срока на гаранционното обслужване зависи от срока, даден от производителя, като нашият стремеж е съоръжението да работи безотказно. 

Целта ни е да поддържаме склад от повечето резервни части, който биха дефектирали, така че времето за подмяна и реакция да е съкратено до минимум.  

  • Гъвкави начини на плащане

„Екотех Системс“ ООД предлага гъвкави лизингови схеми на всички съоръжения , съобразени с индивидуалните нужди и възможности на клиента . Имаме сключени договори с UniCredit Consumer Financing .
Кандидастването за одобрение на стоков кредит е в офиса на „Екотех Системс“ ООД, като за целта е необходима само лична карта и  време около 15 мин ,плащанията могат да бъдат направени във всеки банков клон , което е улеснение за нашите клиенти.