+359 886 046 079 a.lovchinov@eec-bg.com

Извършени дейности:
Обекта е изграден с термодинамична слънчева система от испанската фирма CLIMER. Представлява термопомпен блок, изпарителя, на който
са 12 броя фреонови слънчеви колектори.
Вътрешната инсталация е изградена изцяло в подово отопление.
Термопомпата захранва с топла вода и бойлер 200 л.
Монтиран е и стаен термостат за регулиране на температурата oт TECH.

Close Menu