+359 886 046 079 a.lovchinov@eec-bg.com

Дървесните пелети се получават от пресовани под голямо налягане дървени стърготини, остатък от дървообработването. Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим , което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон.

Пелетите са с цилиндрична форма и с размер 6 мм в диаметър и до 30 мм дължина. При пресоването се използва веществото лигнин (естествено лепило, което се съдържа в дървесината) без слепващи добавки. Коефициента на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% – 95% ( КПД на камини на дърва е 70% ) и поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно – максималното пепелно съдържание е 1.5% – така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. Съдържанието на влага е в границите 8 % – 10 %, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.
Пелетите произведени от Technowood са висококачествени и с доказан ефект. Изпитани са в международно призната, акредитирана лаборатория и са сертифицирани по стандарт DIN 51731. Това е доказателство за висока калоричност, ниско пепелно съдържание и безпроблемно използване от отоплителните системи на пелети. В таблицата са дадени по – важните характеристики според сертификата:

ПоказателМерна ЕдиницаРезултат от изпитваниятаНорми по DIN 51731
Влага%3.51< 12
Пепел%0.39< 1.5
Сяра%0.006< 0.08
Калоричностkj/kg1915117500 ÷ 19500

ПРИМЕР за изчисление на разходите за отопление

Посочените в примера изчисления са направени за средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отопление на средно фамилно жилище с 80 m2  жилищна площ (200 m3 отопляем обем).
 
 
ГоривоКалоричностКПД на котелаЦена на горивотоЦена на горивотоЦена на горивото
Лигнитни въглища (брикети)3,72 kWh/kg70%150 BGN/t0,058 BGN/kWh157,1 BGN/месец
Дърва за огрев3,14 kWh/kg70%145,28 BGN/t0,066 BGN/kWh180,3 BGN/месец
Електроенергия1,00 kWh99%0,171 BGN/kWh0,172 BGN/kWh470,6 BGN/месец
Природен газ9,01 kWh/m390%804 BGN/1000 nm30,099 BGN/kWh270,5 BGN/месец
Пропан-бутан12,80 kWh/kg90% 2 101,56 BGN/t0,182 BGN/kWh497,5 BGN/месец
Дизелово гориво11,63 kWh/kg88% 2 057,41 BGN/t0,201 BGN/kWh548,4 BGN/месец
Промишлен газьол10,98 kWh/kg88%1 900,29 BGN/t0,197 BGN/kWh536,6 BGN/месец
Дървесни пелети4,88 kWh/kg88%380,05 BGN/t0,088 BGN/kWh241,2 BGN/месец

От таблицата се вижда, че по – евтино е отоплението на брикети и дърва, но при брикетите се отделя много пепел (при доставка, при зареждане на камината, след изгарянето), а при дървата има много допълнителни операции (рязане, цепене, подреждане, често дозареждане на камината).

Close Menu