+359 886 046 079 a.lovchinov@eec-bg.com

Извършени дейности:

Котелната инсталация е изградена с пелетен котел Tangra HP 30, който е с вграден буферен съд от 300 л.

Отоплителната инсталация е изцяло нискотемпературна, като основната част е подово отопление, има монтиран и един радиатор, като за в бъдеще са оставени изводи за евентуално високотемпературно отопление.

Подовото отопление е изградено изцяло със система за подово отопление KAN Therm, в т.ч.изолация за подово отопление 3 см., колекторна кутия с дебитомери и задвижки KAN Therm и т.н. Монтирана е и смесителна помпена група ESBE за подаване на постоянна температура от 45’С към инсталацията.

 
Close Menu